post

Ваня Маринова

Ваня Маринова е една от основателките на настоящият клуб. Изминава не лек път при изграждането на подобна организация, но с упоритост и воля съумява заедно с УС да постави основите на спортния клуб и да сформира група, която година по-късно започва да се състезава в ДП към БФБ . Треньор е от 2009 година.